شوی تبلیغاتی کاندیدا به نام تخریب!

نامزدهای انتخاباتی شورا در فاصله دوماه مانده به انتخابات، با بزرگنمایی برخی مشکلات شهر و برگزاری جلسات، آن هم یک طرفه و با سوء استفاده از اصحاب رسانه، سعی در تخریب اعضای فعلی و موجه نشان دادن چهره خود دارند.


به گزارش بلاغ،رویه نادرستی که در چند سال اخیر به نوعی در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور مد شده و اکثر نامزدها آن را پیش گرفته اند، تخریب منتخبان قبلی مردم است.

این رفتار از آنجا منشاء می گیرد که معمولاً مسئولین منتخب مردم، از رییس جمهور گرفته تا اعضای شورای شهر، در دوران خدمت خود به طور طبیعی مشکلات و ضعف هایی دارند و نامزدهای انتخاباتی در چند سال اخیر، با درشت نمایی این مشکلات سعی در جذب آرای مردم دارند.

سوال اصلی اینجاست که این منتقدین در طول سالهای خدمت آن مسئول کجا بوده اند که دقیقاً چند ماه مانده به انتخابات زبان به انتقاد می گشایند؟ آیا این انتقادها کارساز است و دردی از مردم دوا می کند؟ آیا به غیر از راه افتادن یک شوی تبلیغاتی سود دیگری برای مردم دارد؟

این رویه، اتفاقی است که متاسفانه اخیراً در برخی شهرستان های استان و در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهر افتاده است. نامزدهای انتخاباتی در فاصله دوماه مانده به انتخابات، با بزرگنمایی برخی مشکلات شهر و برگزاری میزگرد و جلسه، آن هم یک طرفه و با سوء استفاده از اصحاب رسانه، سعی در تخریب اعضای فعلی و موجه نشان دادن چهره خود دارند.

موضوع این است که آیا طبق قانون انتخابات، که ممنوعیت تبلیغ پیش از موعد از موارد آن است، این کار به نوعی دور زدن قانون نیست؟ این که به اسم انتقاد اعضای فعلی یک شورا، که ممکن است نامزد دور یعد نیز باشند، تخریب شوند؛ درست است؟ این که به مردم بگوییم انتقاد داریم و قیل و قال رسانه ای به راه بیندازیم و در نهایت در پی تخریب باشیم، آیا توهین به شعور مردمی که به آن مسئولین رای داده اند نیست؟

شاید بسیاری از انتقادهای ایراد شده در این جلسات درست هم باشد و مسئولین کم کاری هایی هم کرده باشند ولی آیا نیت منتقدین حل مشکلات شهر است؟ آن هم در آستانه انتخابات. از طرفی، مسئولین فعلی هیچگونه وظیفه ای برای برگزاری مناظره تبلیغاتی با نامزدهای آینده ندارند و اگر این کار هم بشود به نوعی بی قانونی است و در نهایت نه تنها دردی از مردم دوا نمی کند، بلکه به ضرر فضای شهر است. چراکه انرژی مسئولین چند ماه صرف مسائل انتخاباتی می شود و در نهایت کارهای مردم روی دست می ماند.

این جریان خلاف قانون قرار است در شهرهای استان مازندران در چند هفته آتی پیش گرفته شود و لازم است مردم بدانند که منتقدین دم انتخابات صرفاً انگیزه های انتخاباتی دارند و به فکر مشکلات مردم نیستند. همچنین برای بسیاری از رسانه ها این قیل و قال جذاب است و با انگیزه و بی انگیزه به آن می پردازند تا مراجعه به خودشان را بالاتر ببرند.

اگر اینگونه میزگردها در پی حل مشکلات شهرها و مردم بود، چرا طی سالهای گذشته از آن خبری نبود؟ چرا دقیقا دو ماه مانده به انتخابات نامزدهای کارشناس به فکر انتقاد افتاده اند؟

امید است مردم با شناخت اینگونه جریانها، نسبت به افراد مختلف و اخبار مختلف با بصیرت سیاسی برخورد کنند و در جریانهای دلچسب تخریب قرار نگیرند.