عید غدیر

عرصه تکامل بعثت همه انبیاء بزرگ الهی ، تکمیل دین الهی به نعمت والای ولایتبرهمه مشتاقان ولایت علوی ، عترت فاطمی مبارک باد